Köszönjük!


BJGmeteo

„Pénz és politika” – látogatás a Parlamentben és a Magyar Nemzeti Bankban
Írta: Belovai Izabella, Tóth Ivett (11.C) és Pót Ágnes (11.B)   
2010. április 03. szombat, 16:03


2010. március 25-én a Batsányi gimnázium 10-11. évfolyamának 30 tanulója Szabóné Csépe Erzsébet, Forgóné Hajdu Erika és Széll Gábor vezetésével lehetőséget kapott arra, hogy ellátogasson a Parlamentbe, a Képviselői Irodaházba és a Magyar Nemzeti Bankba.


 Az Antall József Alapítvány szervezésében először parlamenti idegenvezetésen vettünk részt, majd a Képviselői Irodaházban Breitner Igor politológus tartott előadást. Bemutatta, hogy a politológusok legfontosabb feladata a politikai események okainak vizsgálata, a tanulságok és következtetések levonása, valamint a politikai torzítások feltárása.
Felhívta a figyelmünket arra, hogy az áprilisi országgyűlési választások előtt érdemes részletesen tanulmányozni a pártok programját, hogy kiválaszthassuk számunkra a legmegfelelőbb politikai irányvonalat. Politikai döntéseinket leginkább a családunk és a baráti társaságunk befolyásolja, de ha egy gyerek vallásos környezetben nő fel, akkor általában ez is hatással van a későbbi politikai állásfoglalására. A politológus szerint az az optimális, ha minél több párt képviselője kerül be a parlamentbe, mert a képviselők így árnyaltabban tudják védeni a választók érdekeit. A beszámolóból az is kiderült, hogy egy politológus lehet párttag, csak politikailag kell függetlennek lennie, és azt kell mondania, amit helyesnek és szakmailag helytállónak tart.
Ezt követően Dragon Pál országgyűlési képviselővel beszélgettünk, aki nagy meglepetésünkre elárulta, hogy Csongrádról származik. Felvázolta előttünk pályája fontosabb állomásait és bemutatta, hogyan lett parlamenti képviselő. Elsősorban a közélet és a történelem iránti szeretete motiválta, hogy politikai pályára lépjen. Az 1990-es években több alkalommal a képviselőcsoport titkárának választották, sokat szerepelt a médiában, később pedig a parlamenti szociális ifjúsági és családbizottságának tagja volt.
A választásokra utalva a képviselő kifejtette a parlament létszámával és a választási rendszerrel kapcsolatos véleményét. Hitvallása szerint egy képviselő esetében fontos, hogy szakmailag rátermett legyen, és tudjon jó kapcsolatokat kialakítani más politikusokkal. Meggyőzően érvelt amellett, hogy a választások után az ország számára a legkedvezőbb a politikai pártok közötti összefogás lenne. Felhívta a figyelmünket arra, hogy a gyermekek képességének fejlesztése és a mozgássérültek segítése rendkívül fontos feladat.
A nap második felében a Magyar Nemzeti Bank kiállításait tekintettük meg. Láthattuk különböző országok valutáját, az euro kibocsátásának folyamatát, majd egy tárlatvezetésen szemléletesen mutatták be, hogy a magyar fizetőeszköz milyen változásokon ment keresztül a történelem során, hogy végül elnyerje a ma használatos formáját. A kiállításnak volt egy interaktív része is, ahol eredeti pénzverő géppel, saját kezűleg készíthettünk érmét, néhány kérdés helyes megválaszolása után pedig a saját arcképünkkel illusztrálhattunk egy „fabatkás” bankjegyet.
A budapesti kirándulás során rendkívül hasznos információkhoz juthattunk, amelyet történelem és társadalomismeret órákon is kamatoztathatunk. Saját szemünkkel láthattuk a magyar pénzügyi és politikai élet központjának helyszíneit, ezért szívesen ajánljuk a programot minden érdeklődő diáknak.

 

 


eXTReMe Tracker