Köszönjük!


BJGmeteo

Szemléletformálás a Batsányiban
Írta: Baricsné Kapus Éva   
2011. február 19. szombat, 10:40

A Batsányiban nagy figyelmet fordítunk a környezeti nevelésre, az öko-problémák megbeszélésére, a fenntarthatóság problémájára.
Ökoiskolaként átgondoltan és rendszerszerűen foglalkozunk a környezettudatossággal, a fenntartható fogyasztás és fejlődés pedagógiájának gyakorlati megvalósításával, a környezeti neveléssel.
Iskolánk az öko-szemléletet több területen is töretlenül képviseli ugyanakkor látjuk még meglévő hiányosságainkat is, amelyeket  tervszerű fejlesztésekkel és összehangolt, egymás hatását erősítő közösségi programokkal szeretnénk  pótólni.
Célunk, hogy a tanulók saját testi-lelki egészségük megőrzésére, egészséges életvitelre törekedjenek:
rendszeres sport és tömegsport szabadidős programokat kínálunk, amelyek valódi alternatívát jelentenek a passzív, vagy az önpusztító életformákkal szemben. 

 

 • A 2010/2011-es  tanévben, kilencedik osztályban bevezettük a mindennapos testnevelést.
 • 2007. szeptembere óta „drog-kommandó” működik iskolánkban, amelynek eredményeképpen a tanítási időben minimálissá vált a dohányzás miatti házirendsértés, ami az „alkalmi dohányzó” fiatalok számát is bizonyítottan csökkentette.
 • Minden évben kétszer egészségnapot szervezünk.
  Az őszi mindig a szabadban zajlik egyfajta akadályversenyként,
  míg a tavaszi inkább a felvilágosításra helyezi a hangsúlyt.
 • Saját tanulókörnyezetük iránti igényességüket fejlesztettük
  • Igényes tanulókörnyezetet alakítottunk ki, gyakran a diákok tervezésében és kivitelezésében (festés, falak állaga, padok székek állapota, WC-k, mosdók, öltözők stb)
  • Hogy jobban sajátjuknak tekintsék az iskolát, a Gutenberg sarok melletti falrészre a diákok által tervezett és festett freskó került. Az olvasó sarok ülő bútorait is diákok készítették az egyik közeli tanyáról kért, és szalmával töltött zsákokból.
  • Iskolai terem-tisztasági versenyt hirdettünk, aminek eredményeként csökkent a tanítási idő után található szemét a termekben és a folyosókon.
  • Zöld növényekkel díszítettük az ablakokat, a lépcsőházat és az aulát az iskolában, s a növények gondozása a mindenkori hetes kötelessége.
 • Energia és hulladékgazdálkodás kérdése is előtérbe került.
  • Tanulóink ebben a tanévben már gyűjtöttek elektronikus hulladékot, elemeket és akkumulátorokat, valamint PET palackot.
  • Bevezettük osztályfőnöki órákon a tudatos vásárlói magatartással kapcsolatos foglalkozásokat, és a pénzügyi képzést is.
  • Takarékosan bánunk a papírral.
   Az elektronikusan beérkező információkat nem nyomtatjuk ki, virtuális faliújságot működtetünk.
   Sokszor kapnak diákjaink olyan projekt munkát, amit digitálisan kell elküldeniük tanáraiknak.
  • Bejutottunk az energiakaland döntőjébe, és megnyertük a „Tervezz energiatakarékosságra nevelő társasjátékot” pályázatot.
  • A „lego robot” versenyen is minden alkalommal környezetvédelmi problémákra kellett megoldást találni tanulóinknak, akik évek óta Németországban képviselik hazánkat és iskolánkat ötleteikkel és ügyességükkel. 2011, 2010.
 • Fontosnak tartottuk a globális problémák iránti érzékenység és személyes felelősség kialakítását is.
  • Azért, hogy megismerjék a védett állatokat és növényeket szűkebb és tágabb környezetünkben, gyakran jártunk madárgyűrűzésre.
  • Bejártuk az újonnan átadott csongrádi közösségi túra útvonalat.
  • A kicsiknek lovas-kocsis kirándulást szerveztünk, és feltérképeztük a közeli Mámai-rét flóráját és faunáját.
  • Madáretetőt helyeztünk el az iskolakertbe, melyet tanulóink készítettek rajz órán!
  • Kémia és biológia órákon minden tanulóval kiszámítottuk otthonuk ökológiai lábnyomát.
 • Legfontosabb eredményünknek azt tekintjük, hogy a szülőket is sikerült bevonni ebbe a tevékenységbe. Gyakran elkísérik gyermekeiket egy-egy kerékpáros túrára, vagy hozzák az aktuális szelektív hulladékokat, de a Gutenberg sarok ülő alkalmatosságaihoz is szülőktől kaptuk a zsákokat és a szalmát.
 • Korábbi ökoiskolai tevékenységünket a régi Ökoiskolai honlap foglalja össze.
 


eXTReMe Tracker