Köszönjük!


BJGmeteo

Visszatekintő: Katasztrófavédelmi verseny
2011. július 14. csütörtök, 13:40

A versenyt a DKMT Duna–Körös–Maros–Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. szervezte, és a megvalósulásra a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében a „Common preparation for floods” című projekt részeként került sor.A kezdeményezés célja a civil lakosság (pedagógusok, ifjúság, önkormányzati dolgozók) felkészítése az árvízi veszélyhelyzetek során bekövetkező eseményekre való reagálásra, a betartandó rendszabályokra. Iskolánkból Pappné Hajas Ibolya és Hertz Anett tanárnők vettek részt képzésen, majd segítették a 12-13 éves tanulókból álló, 6 fős csapatok felkészülését az ifjúsági versenyre, ahol a diákok számot adnak katasztrófavédelmi, polgári védelmi, tűzvédelmi, elsősegély-nyújtási és környezetvédelmi ismereteikről. A 6.f és 7.f osztályból 3 csapat képviselte iskolánkat. A versenyről képriportban számolunk be.

 


eXTReMe Tracker