Köszönjük!


BJGmeteo

Sikeres pályázatokkal a reál területek népszerűsítésért
2012. május 19. szombat, 20:31

Gimnáziumunk négy projekttel is pályázott a Wekerle Sándor Alapkezelő által meghirdetett Nemzeti Tehetség Program, valamint az Út a tudományhoz alprogram felhívásaira. Így a közeljövőben összesen 3 130 000 Ft-ot fordíthatunk a műszaki és természettudományos tehetséggondozás megvalósítására.

Nemzeti Tehetségprogramban nyertes pályázataink:

A Csongrád az Élő és a Holt Tisza ölelésében - Csongrád természetes és hálózati vizeinek vizsgálata című  projekt megvalósítására 1 330 000 Ft támogatást nyertünk, így a tartalmas projekten túl korszerű vizsgálati eszközökkel is gazdagodik az iskola felszerelése. A tehetséggondozó műhely vezetője Baricsné Kapus Éva, a megvalósításban Szabó László és Gilicze Tamás segíti. A projektben reál tagozatos és nyolcosztályos gimnazistáknak vesznek részt 9. és 11. évfolyamból. A kutatás fő témája a víz, így az első mintavétel az iskola ivóvize lesz, ezt követik különböző terepi mérések, a diákok a projekt során végigkövetik a víz útját. A tehetséggondozó műhely tevékenysége során a tanulók megismerik a természettudományos kutatás munkamódszerét, összegzik a különböző tanórán tanultakat,  írott és elektronikus szakirodalomból gyűjtenek információkat, külső szakértők segítségére is támaszkodnak.

Szimuláció és valóság című pályázattal 800 000 Ft-t nyert iskolánk. E projekt célja, hogy a fizika és az informatika szoros kapcsolatát felismertesse a tanulókkal, a támogatásból mechanikai kísérletekhez szükséges eszközökkel gazdagodik az iskola fizika szertára. A műhelymunkában 7-9. évfolyamos nyolcosztályos gimnazisták vesznek részt, a program felelőse: Giliczéné László Kókai Mária, a megvalósításban Szabó László és Gilicze Tamás szaktanárok működnek közre. A projekt témája: a mozgások vizsgálata, ennek érdekében hagyományos kísérletek, mérések segítségével gyűjtenek a diákok saját tapasztalatokat, megismerkednek a korszerű módszerekkel is: webkamerás mérések, mérési adatgyűjtő rendszerek használatával. Saját készítésű, egyszerű számítógépes programot is fejlesztenek, amely a mért értékek kiértékelését segíti majd.

Út a tudományhoz alprogramban nyertes pályázataink:
Csongrád Serházzugi Holt-Tisza természeti értékeinek felmérése, monitorozása címmel  nyertes pályázatunk eredményeképpen 500 000 Ft-ot fordíthatunk ösztöndíjakra és olyan eszközök beszerzésére amelyeket a választott kutatási témához kapcsolódó terepgyakorlatokon hasznosítunk majd.  A projekt felelőse:Tábori Leventéné, a kutatómunkába bevont diákok a 11. évfolyam biológia-kémia tagozatosai. A projekt fő feladata annak feltérképezése, hogy az állatvilág és a növényzet hogyan alkalmazkodik a változó körülményekhez az iszaptalanított (rehabilitált) és a természetes állapotban hagyott holtág részekben.

Hőtérképezés elméletben és gyakorlatban című pályázatunk megvalósítására szintén 500 000 Ft támogatást nyertünk. Az ösztöndíjak mellett egy hőkamera beszerzését tervezzük. A projekt felelőse: Gilicze Tamás, a kutatómunkába bevont diákok a 10. és 11. évfolyam matematika-fizika tagozatos diákjai közül kerülnek ki. Kutatócsoportunk azt a célt tűzte maga elé, hogy e gyorsan fejlődő területet sokoldalúan körbejárva, megismerje a hőkamerás mérések elméleti hátterét  és gyakorlatát, valamint iskolai, ipari és kutatási alkalmazási lehetőségeit.

 

 

 


eXTReMe Tracker